ยินดีต้อนรับสู่...'สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

เยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยทางทะเล ตรวจเข้มเรือบริการนำเที่ยว

Responsive image

     วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยทางทะเล ตรวจเข้มเรือบริการนำเที่ยว ที่ท่าเรืออ่าวฉลอง