ยินดีต้อนรับสู่...'สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

สำรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล 

Responsive image

    วันที่ (5 มิ.ย.61) ตะลุยเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เพื่อสำรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ้นดามัน โดยมีท่านมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา และทีมที่ปรึกษาที่เข้มแข็งของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ร่วมทีม..