ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

ขอต้อนรับสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ข่าวกิจกรรมกลุ่มจังหวัด

Foto

เมื่อระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2565 คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามตามควา... อ่านต่อ

Foto

อ่านต่อ

Foto

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สำหรับปี 2564

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์